Cá.c cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, giá.m s.át cá.c công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, kh.ông để xảy ra cá.c sự cố tương tự như dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Sau sự cố bé trai lọt ống cọc bê t.ông sâu 35m xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường công tá.c kiểm tra, giá.m s.át, bảo đảm tuyệt đối trong quá trình thi công cá.c công trình, dự án đầu tư, kh.ông để sự cố tương tự xảy ra.

Trong đó nêu: Ngày 2/1/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố t.ai n.ạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ch.ủ t.ịch UBND cá.c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cá.c cơ quan chức năng tăng cường công tá.c kiểm tra, giá.m s.át, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cá.c công trình, dự án, kh.ông để xảy ra cá.c sự cố, t.ai n.ạn tương tự.

Hà Nội rà soát toàn bộ công trường sau sự cố bé trai lọt ống cọc bê t.ông ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Cá.c công trường rà soát lại an toàn trong quá trình thi công. Ảnh minh họa

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao cá.c sở: Xây dựng, Giao th.ông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông th.ôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, cá.c ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và UBND cá.c quận, huyện, thị xã tăng cường công tá.c kiểm tra, giá.m s.át cá.c công trình, dự án đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, kh.ông để xảy ra cá.c sự cố tương tự như dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Liên quan đến công tá.c quản lý công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết, năm 2022, Sở đã xây dựng kế hoạch, t.ổ ch.ức kiểm tra tại cá.c quận, huyện, chủ đầu tư và nhà thầu về trá.ch nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cụ thể, Sở đã t.ổ ch.ức kiểm tra 16 quận, huyện với 48 công trình theo kế hoạch; t.ổ ch.ức kiểm tra đối với 30 công trình sử dụng vốn ngoài ngân sá.ch; kiểm tra và cho ý kiến về biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động đối với 102 hồ sơ cần trục tháp; t.ổ ch.ức kiểm tra 7 công trình cải tạo, chỉnh trang, lát hè trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Phó ch.ủ t.ịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ban hành kết luận yêu cầu cá.c đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công dự án, công trình xây dựng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao th.ông Vận tải, Công an thành phố và UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, xây dựng.

Cá.c đơn vị được yêu cầu phải lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm và có biện pháp bảo vệ, kh.ông cho người kh.ông có nhiệm vụ vào khu vực đang thi công; kh.ông để xảy ra cá.c sự cố, t.ai n.ạn, đặc biệt là ở trên cao và dưới hố sâu.

Theo Tiền phong